Transporter, bränsle och styrmedel | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Transporter, bränsle och styrmedel

Den 14 februari kl.10.00-12.30 arrangerades det andra seminariet om hur Sverige kan nå målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Denna gång stod Chalmers i Göteborg värd. Anna-Karin Hatt inledde, Thomas B Johansson presenterade utredningen och detta efterföljdes av ett samtal med branschorganisationer, industri och myndigheter, om gods- och persontransporter, bränsle och styrmedel.

Regeringens prioritering om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 tar sitt ursprung i propositionen En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik - Klimat (prop. 2008/09:162).

Mer information om seminariet finner du på Chalmers webbplats
Läs om regeringens arbete för att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta

Näringsdepartementet, 14 februari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed