Föräldrastödssatsning redogörs i skrivelse till riksdagen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Föräldrastödssatsning redogörs i skrivelse till riksdagen

Regeringen redovisar genomförda insatser för att stärka stödet till föräldrar i föräldraskapet 2006-2013. Regeringen redogör också i skrivelsen för sina bedömningar och presenterar en satsning med samlade insatser för att ytterligare förbättra stödet till föräldrar.


Skrivelse: Ett stärkt föräldrastöd - för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor

Socialdepartementet, 18 februari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed