Enklare bygga bostäder i bullriga miljöer | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Enklare bygga bostäder i bullriga miljöer

Regeringen vill underlätta planering av bostäder i miljöer utsatta för buller. Därför föreslår regeringen att samordna prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL).


Enklare bygga bostäder i bullriga miljöer

Socialdepartementet, 20 februari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed