En mer effektiv vindkraftsutbyggnad | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En mer effektiv vindkraftsutbyggnad

Regeringen har överlämnat propositionen "Tröskeleffekter och förnybar energi" till riksdagen. I förslaget beskrivs en övergångslösning som ska göra det möjligt att undanröja tröskeleffekter som försvårar anslutningen av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet.

Pressmeddelande: Lättare att bygga ut vindkraft i bra vindlägen
Prop 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi

Näringsdepartementet, 7 mars 2014

MER regeringen.se

Comments are closed