Översyn av skatteregler för incitamentsprogram | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Översyn av skatteregler för incitamentsprogram

Regeringen har i dag beslutat att en särskild utredare ska se över skattereglerna för finansiella instrument som tilldelas nyckelpersoner. Syftet är att skapa konkurrenskraftiga regler för företag och främja tillväxt.

Pressmeddelande: Översyn av skatteregler för incitamentsprogram
Dir. 2014:33 Skatteregler för incitamentsprogram
Debattartikel: Nu förenklas optionerna

Finansdepartementet, 7 mars 2014

MER regeringen.se

Comments are closed