Förbättrad uppföljning och kontroll av privata utförare av kommunal verksamhet | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förbättrad uppföljning och kontroll av privata utförare av kommunal verksamhet

Regeringen har i dag överlämnat en proposition om privata utförare av kommunal verksamhet till riksdagen. Propositionen innehåller förslag till ändringar i bland annat kommunallagen. Syftet med förslagen är att förbättra kommuners och landstings uppföljning och kontroll av privata utförare och att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.


Prop. 2013/14:118: Privata utförare av kommunal verksamhet

Finansdepartementet, 11 mars 2014

MER regeringen.se

Comments are closed