Propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor har lämnats till riksdagen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor har lämnats till riksdagen

I propositionen föreslås bland annat att anmälningsskyldigheten ska förenklas för den som får bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor

Socialdepartementet, 18 mars 2014

MER regeringen.se

Comments are closed