Upphandling av statliga ramavtal för BI-system överklagad | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandling av statliga ramavtal för BI-system överklagad

I oktober 2013 fattade Ekonomistyrningsverket (ESV) tilldelningsbeslut om att teckna ramavtal för BI-system med tre leverantörer. Ett företag valde att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, som avslog överprövningen. Därefter överklagade företaget till kammarrätten som nu beviljat prövningstillstånd. Detta innebär att det dröjer innan upphandlingen av statliga ramavtal för BI-system är...

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed