Lyckad partnering i Södertälje | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lyckad partnering i Södertälje

Partnering är en samarbetsform som med fördel kan användas i byggbranschen. I Södertälje har NCC i samarbete med Telge Fastigheter byggt eller byggt om förskolor, äldreboenden och idrottshall.

Matti Virkki, Affärschef på NCC Construktion Sverige AB, vet vad som krävs för ett lyckat partnering-avtal. Han räknar upp följande:
•    Engagerad kund och entreprenör
•    Gemensam organisation med tydligt ansvar/roller, styrgrupp (Projektstyrelse) och Projektledning. Vid ramavtal eftersträvas organisationsupprepning.
•    Gemensamma projektmål, hårda och mjuka (hur uppfylla hårda) som regelbundet följs upp och åtgärdas
•    Gemensam ekonomi där relevanta Byggherrekostnader och Entreprenadkostnader blir projektets slutrad som alla styr mot

NCC har mer än tio års erfarenhet av partnering och definierar begreppet som ”en strukturerad samarbetsform i byggbranschen som baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete mellan aktörerna i ett byggprojekt”.

Partnering-projektet i Södertälje slutförs under 2014 och är ett samarbete kring följande projekt:
–    Björkens förskola, ombyggnad i befintlig skola till förskola
–    Västergårdshallen, nybyggnad av idrottshall
–    Mariekällgårdens Äldreboende, ombyggnad
–    Pershagen Idrottshall, nybyggnad

Beställaren i Södertälje är nöjd med samarbetet i partneringen.
– Vi har löst flera komplicerade projekt ihop som i princip varit omöjliga att lösa annars. De nya skolor vi bygger sparar pengar till kommunen, förklarar Taina Sunnarborg, projektchef på Telge Fastigheter.

En mer utförlig version av artikeln kommer att publiceras i papperstidningen av Offentliga Affärer som kommer ut i mitten av april.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

One Response

Kommentera

    Kommentera

    Your email address will not be published. Required fields are marked *