Fastighetsavgiften skapar stora intäktsskillnader mellan kommunerna | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsavgiften skapar stora intäktsskillnader mellan kommunerna

Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften skiljer sig mycket åt mellan kommunerna, visar en rapport från Ekonomistyrningsverket (ESV). Vissa kommuner har mer än dubbelt så höga intäkter – per kommuninvånare – jämfört med andra kommuner.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed