Beslut om lagändring som underlättar utlämnande av körkort | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Beslut om lagändring som underlättar utlämnande av körkort

Regeringen utfärdar idag en lag som innebär att utlämnande av körkort underlättas. Körkortslagen ändras så att Posten Meddelande AB:s cirka 300 företagscenter upphör att fungera som enda utlämningsställe och det införs att postombud kan få överta uppgiften. Ändringarna träder i kraft den 1 maj 2014.


Pressmeddelande: Regeringen underlättar utlämnande av körkort

Näringsdepartementet, 27 mars 2014

MER regeringen.se

Comments are closed