Nationell strategi för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism tas fram | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nationell strategi för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism tas fram

Finansinspektionen har tillsammans med sexton berörda myndigheter idag lämnat den andra och sista rapporten om risker relaterat till finansiering av terrorism till regeringen.

Pressmeddelande: Nationell strategi för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism tas fram
Finansinspektionens rapport: Finansiering av terrorism, en nationell riskbedömning

Finansdepartementet, 28 mars 2014

MER regeringen.se

Comments are closed