Översyn av ersättningar till kommuner och landsting för så kallad dold moms | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Översyn av ersättningar till kommuner och landsting för så kallad dold moms

En särskild utredare får i uppdrag att göra en översyn av den ersättning som kommuner och landsting får för så kallad dold mervärdesskatt vid upphandling eller bidragsgivning till verksamheter inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning.

Pressmeddelande: Översyn av ersättningar till kommuner och landsting för så kallad dold moms
Dir. 2014:48 Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt

Finansdepartementet, 28 mars 2014

MER regeringen.se

Comments are closed