Nytt driftavtal för Rakel | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt driftavtal för Rakel

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutade den 31 mars att teckna ett avtal med Teracom AB. Upphandlingen gäller drift, underhåll och kundstöd för Rakel.

Rakel är vårt nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning som ska stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet och hälsa.

Enligt 16 kap. 1 § LUFS gäller avtalsspärr under tio dagar från det att upphandlingsbeslut skickades elektroniskt till samtliga anbudsgivare. I upphandlingen råder därmed avtalsspärr till och med den 10 april 2014.

Kontraktets avtalstid löper på 7 år.

Källa: MSB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *