Stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart

Regeringen utvidgar nu sjöfartsstödet till att även omfatta flera olika typer av fartyg. Detta gör regeringen genom en förordningsändring som preliminärt kommer att träda i kraft den 1 juni 2014. Syftet är att jämna ut konkurrensnackdelar för svenskregistrerade fartyg och förhindra utflaggning.


Läs artikel: Stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart

Näringsdepartementet, 2 april 2014

MER regeringen.se

Comments are closed