Forskningspengar för ökad könsjämlikhet inom gruvindustrin | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Forskningspengar för ökad könsjämlikhet inom gruvindustrin

Drygt 15 miljoner danska kronor har fördelats till nordisk forskning kring framtida hållbar gruvdrift och metallindustri. Av dessa går 2,3 miljoner danska kronor till svenska deltagare för forskning inom fyra olika forskningsprojekt. Ett av projekten, Search, syftar till att utveckla best practice för en jämlik nordisk gruvindustri, och leds från Luleå tekniska universitet. Forskningspengarna fördelas av Nordmin, ett nordiskt expertnätverk för en hållbar gruv- och mineralindustri.

Läs mer om projekten på Nordiska ministerrådets webbplats

Näringsdepartementet, 3 april 2014

MER regeringen.se

Comments are closed