Förslag om förstärkta kapitaltäckningsregler | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag om förstärkta kapitaltäckningsregler

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler om kapitalbuffertar och nya regler för tillsyn och sanktioner. Regeringen vill även införa tydligare krav på institutens bolagsstyrning och begränsa rörliga ersättningar, liksom stärka skyddet för s k visselblåsare.

Pressmeddelande: Förstärkta kapitaltäckningsregler

Finansdepartementet, 7 april 2014

MER regeringen.se

Comments are closed