Bra med särskilda domstolar för konkurrensrätt | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bra med särskilda domstolar för konkurrensrätt

Konkurrensverket är positivt till ett förslag om att prövning av konkurrensrättsliga mål i första hand ska ske i särskilda domstolar. Det skriver Konkurrensverket i ett yttrande till Justitiedepartementet.

Justitiedepartementet föreslår att ett antal typer av mål som nu handläggs i olika domstolar ska samlas i en ny domstolsorganisation och att Marknadsdomstolen ska läggas ned.
Konkurrensrätt är ett så pass komplext område att det kräver en hög grad av specialistkompetens hos domarna. Därför bedömer Konkurrensverket att det finns goda möjligheter att få en högkvalitativ och effektiv domstolsprövning av de konkurrensrättsliga målen om de handläggs i särskilda domstolar.

Förslaget att inrätta en ny Patent- och marknadsdomstol respektive Patent- och marknadsöverdomstol som ska ingå som särskilda domstolar i Stockholms tingsrätt respektive i Svea hovrätt tillstyrks.
Däremot avstyrker Konkurrensverket förslaget att Högsta domstolen ska vara sista instans med ansvar för att skapa prejudikat. Patent- och marknadsdomstolen bör istället vara prejudikatinstans, eftersom instanskedjan annars blir alltför lång.

Källa: Konkurrensverket

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *