Regeringen föreslår kraftfulla sanktioner för överträdelser av cabotageregler | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen föreslår kraftfulla sanktioner för överträdelser av cabotageregler

Regeringen har i en proposition till riksdagen förslagit att sanktionsavgifter införs för den som överträder bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Regeringen avser att fastställa avgiften till 40 000 kronor, vilket är en fördubbling jämfört med vad Transportstyrelsen har föreslagit. Syftet är att få till en rättvis och effektiv konkurrens inom åkeribranschen.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår kraftfulla sanktioner för överträdelser av cabotageregler

Näringsdepartementet, 24 maj 2014

MER regeringen.se

Comments are closed