Förslag om åtgärder mot RUT- och ROT-fusk | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag om åtgärder mot RUT- och ROT-fusk

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss i dag förbättringar av fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag. Syftet är att Skatteverket ska få ett bättre underlag för närmare kontroller.

Pressmeddelande: Åtgärder mot RUT- och ROT-fusk
Lagrådsremiss: Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Finansdepartementet, 28 maj 2014

MER regeringen.se

Comments are closed