Utredare ser över konkurrensen på byggmarknaden | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utredare ser över konkurrensen på byggmarknaden

Regeringen tillsatte den 28 maj en utredning som ska se över konkurrensen på byggmarknaden och föreslå hur den kan förbättras.
-Vi behöver se på hur den låga konkurrensen hindrar bostadsbyggandet och vad man kan göra åt det, säger bostadsminister Stefan Attefall.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.
Utredare blir ek dr Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.


Pressmeddelande: Ökad konkurrens inom byggsektorn ska öka bostadsbyggandet
Dir. 2014:75 Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande

Socialdepartementet, 28 maj 2014

MER regeringen.se

Comments are closed