Utredning om hur energiskatten på el ska utformas | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utredning om hur energiskatten på el ska utformas

Regeringen ska ge en särskild utredare i uppdrag att överväga om den nuvarande modellen för uttag av energiskatten på el är ändamålsenlig samt att lämna lagförslag i frågan. Bakgrunden är bl.a. att energibeskattningen behöver moderniseras och att etableringsmöjligheterna för företag inom tjänste- och servicesektorn kan behöva förbättras.

Pressmeddelande: Utredning om hur energiskatten på el ska utformas
Dir. 2014:72 Sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el

Finansdepartementet, 2 juni 2014

MER regeringen.se

Comments are closed