Uppstartsträff för nytt regeringsuppdrag om EU-medel | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppstartsträff för nytt regeringsuppdrag om EU-medel

Ekonomistyrningsverket fick i regleringsbrevet ett regeringsuppdrag att stödja de myndigheter som förvaltar EU-medel, så att förutsättningarna för en ändamålsenlig och korrekt hantering av EU-medlen förbättras. Uppdraget rör den nya programperioden och sträcker sig från 2014 till 2016.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed