Ingen ny upphandling, men ny utvärdering i Värmland | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ingen ny upphandling, men ny utvärdering i Värmland

Nu har Kammarrätten kommit med sin dom om den omstridda upphandlingen av linjetrafiken i Värmland. Kammarrättens dom innebär att upphandlingen inte behöver göras om. Däremot måste den rättas och en ny utvärdering av anbuden göras. Det var samverkansbolaget Förenade Buss i Värmland som hade överklagat upphandlingen där Nobina tilldelades trafiken.

På en rad punkter ger Kammarrätten Värmlandstrafik rätt. Att Nobina har förklarat att det under vissa omständigheter inte är säkert att man kan starta upp trafiken med enbart nya bussar som krävs i upphandlingsunderlaget är en av dessa punkter. Domstolen håller inte heller med Förenade Buss om att den modell som Värmlandstrafik har använt för att väga samma pris och kvalitet inte skulle vara okej.

Däremot anser Kammarrätten att Värmlandstrafik på flera sätt har brutit mot likabehandlingsprincipen. Det företag som Värmlandstrafik har anlitat som kvalitetsrevisorer vid upphandlingen har även certifierat Nobina. Nobina var också den enda anbudsgivare som fick två intervjutillfällen med ett par dagars mellanrum.

Domstolen konstaterar därför att en ny utvärdering ska göras och samtliga anbudsgivare ges samma förutsättnigar.

Källa: Bussmagasinet

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *