Promemoria med komplettering till förslag om beskattning av mikroproducerad el | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Promemoria med komplettering till förslag om beskattning av mikroproducerad el

För att förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska kunna införas så snart som möjligt, föreslår Finansdepartementet i en promemoria att skattereduktionen lämnas som ett s.k. stöd av mindre betydelse. Det innebär att mikroproducenter som är företag får göra skattereduktion bara om villkoren i kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse är uppfyllda.


Promemoria: Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Finansdepartementet, 19 juni 2014

MER regeringen.se

Comments are closed