Utredning om förstärkt skydd av personuppgifter | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utredning om förstärkt skydd av personuppgifter

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur skyddet av personuppgifter för hotade och förföljda personer kan förstärkas. Skälet är att det finns vissa brister i skyddet som bör åtgärdas.

Pressmeddelande: Förstärkt skydd av personuppgifter vid hot och förföljelse
Dir. 2014:98 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

MER regeringen.se

Comments are closed