Ett antal lagar inom Socialdepartementets ansvar ändras | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ett antal lagar inom Socialdepartementets ansvar ändras

Den 1 juli träder ett antal ändringar i lagar och förordningar i kraft. Inom Socialdepartementets områden rör flera ändringar boende och byggande. De handlar också om införande av fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd, mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel och om ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2014

Socialdepartementet, 1 juli 2014

MER regeringen.se

Comments are closed