Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

Finansdepartementet skickar i dag ut en promemoria på remiss med förslag om ändrad beskattning av vissa biodrivmedel. I promemorian föreslås att all HVO (en form av förnybar diesel) skattebefrias så att förutsättningar skapas för en ökad användning av detta hållbara biodrivmedel. Dagens begränsning om skattebefrielse endast upp till en inblandning av 15 procent i diesel slopas.

Pressmeddelande: Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel
Promemoria: Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel
Debattartikel: Förnybar diesel blir skattefri

Finansdepartementet, 3 juli 2014

MER regeringen.se

Comments are closed