Arbetsgivarnas sjuklönekostnader sänks | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Arbetsgivarnas sjuklönekostnader sänks

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader ersätts av en ny ersättning. Syftet är att minska den kostnad arbetsgivarna har för sjuklön.

Arbetsgivarnas kostnader för sjuklön sänks

Socialdepartementet, 3 juli 2014

MER regeringen.se

Comments are closed