Bemanningsbarometern – Q3 2014 – Förväntningarna om att efterfrågan går ned | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bemanningsbarometern – Q3 2014 – Förväntningarna om att efterfrågan går ned

Under tredje kvartalet 2014 väntar sig 34 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. 40 procent väntar sig att den blir oförändrad och 26 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet.Läs vår Bemanningsbarometer för att få den kompletta bilden.

MER almega.se

Comments are closed