Beskattning av viss privatinförsel av cigaretter | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Regeringen överlämnar i dag en lagrådsremiss med ett förslag om en ny lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.

I lagrådsremissen föreslås beskattning av resandeinförsel av fler än 300 cigaretter från Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien och Ungern till Sverige, från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017. Införselbegränsningarna gäller införsel från dessa medlemsstater eftersom de inte når upp till EU:s minimiskattenivåer på cigaretter. Danmark, Irland, Slovenien, Tyskland och Österrike tillämpar redan motsvarande införselbegränsningar.

Lagrådsremiss: Beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Finansdepartementet, 29 augusti 2014

MER regeringen.se

Comments are closed