Så vill Socialdepartementet snabba på plan- och byggprocessen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så vill Socialdepartementet snabba på plan- och byggprocessen

Socialdepartementet föreslår fler åtgärder för att förenkla och snabba på plan- och byggprocessen. I departementspromemorian "Nya steg för en effektivare plan- och bygglag" föreslår regeringen bland annat: att byggnadsnämnden ska handlägga så kallade anmälningsärenden inom tre veckor, bestämmelser om bostäder i bullriga miljöer och nödvändiga lagändringar för att kunna släppa kravet på detaljplan. Promemorian skickas nu ut på remiss.


Pressmeddelande: Fler åtgärder för att förenkla plan- och bygglagen

Socialdepartementet, 11 september 2014

MER regeringen.se

Comments are closed