Bra förslag om reformer och utvärdering | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bra förslag om reformer och utvärdering

Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan har nyligen kommit med sitt slutbetänkande och Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat ett remissvar. Utredningen argumenterar bland annat för att skolpolitiska reformer bör baseras på så bra beslutsunderlag som möjligt. Det ställer vissa krav på förutsättningarna att utvärdera reformerna.

MER regeringen.se

Comments are closed