Förslag på skatte- och socialavgiftsområdet inför budgetpropositionen för 2015 | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag på skatte- och socialavgiftsområdet inför budgetpropositionen för 2015

Finansdepartementet skickar i dag ut tre promemorior med vissa förslag inom skatte- och socialavgiftsområdet på remiss. Syftet är att möjliggöra en samlad behandling av de förslag som kan bli aktuella att presenteras i budgetpropositionen för 2015.

Pressmeddelande: Vissa förslag på skatte- och socialavgiftsområdet inför budgetpropositionen för 2015

Finansdepartementet, 6 oktober 2014

MER regeringen.se

Comments are closed