Vårdvalet kan bli frivilligt | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vårdvalet kan bli frivilligt

Regeringen vill ändra lagen så att landstingen inte längre är skyldiga att ha ett vårdvalssystem inom primärvården. I propositionen som har lämnats till riksdagen står att landstingen får fortsätta att ha vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem(2008:962) om de vill det. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.Prop. 2014/15: 15 Upphävandet av kravet på vårdvalssystem i primärvården

Socialdepartementet, 6 november 2014

MER regeringen.se

Comments are closed