Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Regeringen fattade i dag beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Den faktiska löptiden i statsskulden ska förbli densamma, men inriktningen för valutaskulden ändras så att statens valutaexponering gradvis minskar de närmaste åren.

Pressmeddelande: Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Finansdepartementet, 13 november 2014

MER regeringen.se

Comments are closed