Statens servicecenter har avropat från ESV:s statliga ramavtal för personalsystem | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Statens servicecenter har avropat från ESV:s statliga ramavtal för personalsystem

Nu har Statens servicecenter tecknat avropsavtal med Evry HR Solutions AB för personalsystemet Primula. Vi är glada över att de är i mål efter ett omfattande förberedelsearbete. Statens servicecenter är själva en av fyra pilotmyndigheter som går in i Primula under våren 2015.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed