Skärpta regler för åkeribranschen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skärpta regler för åkeribranschen

Regeringen har fattat två beslut som ska bidra till att seriösa företag inom åkeribranschen inte drabbas av osund konkurrens från oseriösa aktörer. Från och med den 1 januari 2015 gäller nya regler som innebär att en överträdelse av bestämmelserna om cabotagestransport på väg ska leda till en sanktionsavgift. Därtill gäller från och med 1 mars 2015 lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Pressmeddelande: Två beslut för ordning och reda i åkeribranschen

Näringsdepartementet, 4 december 2014

MER regeringen.se

Comments are closed