Förslag till förändringar i kommunalekonomiska utjämningssystemet | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag till förändringar i kommunalekonomiska utjämningssystemet

I budgetpropositionen för 2015 framhöll regeringen att det är angeläget att det kommunalekonomiska utjämningssystemet förändras så att en rättvisare fördelning kan åstadkommas. Finansdepartementet har därför i dag remitterat en promemoria med förslag till förändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning.

Pressmeddelande: Förändringar i kommunalekonomiska utjämningssystemet
Promemoria: Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting

Finansdepartementet, 16 januari 2015

MER regeringen.se

Comments are closed