Uppdrag att se över 3:12-reglerna | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att se över 3:12-reglerna

Regeringen har beslutat att ge ett utökat uppdrag till utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Utredningen ska bl.a. analysera om förenklingsregeln, reglerna om lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme samt takbeloppen för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst bör förändras.

Pressmeddelande: Utökat uppdrag för utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag

Finansdepartementet, 16 januari 2015

MER regeringen.se

Comments are closed