Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Promemorian innehåller förslag om att ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. Förslaget syftar till att öka jämställdheten avseende fördelningen av hem- och omsorgsarbetet och på arbetsmarknaden samt till att stärka barnets rätt till båda föräldrarna.

Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern
En modernare föräldraförsäkring

Socialdepartementet, 22 januari 2015

MER regeringen.se

Comments are closed