Äldreomsorgen blir bättre men fortfarande könsskillnader | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Äldreomsorgen blir bättre men fortfarande könsskillnader

Vården och omsorgen om äldre blir allt bättre, men det finns skillnader i kvalitet mellan landets kommuner och landsting. Det finns också fortsatta skillnader mellan kvinnor och män.

MER regeringen.se

Comments are closed