Regeringen fick rapport om supporterkultur | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen fick rapport om supporterkultur

Rose-Marie Freban, nationell samordnare för en positiv supporterkultur, lämnade den 29 januari sin slutredovisning till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
-Jag kommer med stort intresse att ta del av rapporten och avser fortsätta det påbörjade arbetet för en positiv supporterkultur, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Socialdepartementet, 30 januari 2015

MER regeringen.se

Comments are closed