En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna

Socialdepartementet föreslår i en promemoria en jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna. Promemorians två huvudförslag gäller ett dämpat balanstal och ett aktuellare inkomstindex. Därutöver lämnas ett par andra förslag till justeringar av hur balanstalet beräknas. Förslagen ger en jämnare och mer aktuell utveckling för utbetalade inkomstpensioner utan att öka risken för finansiell instabilitet samtidigt som beräkningarna blir enklare och mer transparenta.

Ds 2015:6 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna

Socialdepartementet, 4 februari 2015

MER regeringen.se

Comments are closed