Affärsbaxning – ett ramverk för den goda affären | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Affärsbaxning – ett ramverk för den goda affären

Lars-Johan Åge vid Handelshögskolan i Stockholm har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, utvecklat befintliga teorier och arbetssätt om ett modernt affärsmannaskap (Affärsbaxningsmodellen) till ett inköpssammanhang och därigenom visat hur modellen även kan användas inom offentliga inköp.

Rapporten beskriver ett möjligt ramverk för en effektiv och mer balanserad syn på upphandlingsprocessen och ger goda insikter och förslag på vad man som offentlig inköpare behöver tänka på när man genomför en upphandling.

Den presenterade modellen kan bidra till att man lättare och mer effektivt kan analysera upphandlingens kritiska komponenter och anpassa processen till varje unik affärssituation.

Medförfattare till rapporten är Johan Stern vid Ramberg Advokater.

Källa: Konkurrensverket

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *