Utredning förbereder för att införa barnkonventionen i svensk lag | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utredning förbereder för att införa barnkonventionen i svensk lag

Regeringen beslutade den 19 februari ge barnrättighetsutredningen ett tilläggsdirektiv med inriktning mot att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Debattartikel: Barnkonventionen ska bli svensk lag
Pressmeddelande: Barnrättsorganisationer i samtal om stärkta rättigheter

Socialdepartementet, 19 februari 2015

MER regeringen.se

Comments are closed