Visa upp effektiv verksamhet för hela Europa | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Visa upp effektiv verksamhet för hela Europa

EPSA står för European Public Sector Award och är ett europeiskt pris för att belöna utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Priset delas ut vartannat år och nu är det dags att lämna in ansökan för 2015 års pris.

EPSA instiftades 2007 och delas ut till myndigheter och organisationer på statlig och kommunal nivå för att uppmärksamma goda exempel på utveckling av offentlig verksamhet. Bakom priset står European Institute of Public Administration (EIPA) och EU-kommissionen samt nio europeiska stater.

Tema för årets pris är “The Public Sector as Partner for a Better Society”. Inom temat ryms projekt och lösningar som sorterar under någon eller några av följande rubriker:
– Effektiv samverkan mellan myndigheter, brukare och andra intressenter
– Nya sätt att tillhandahålla offentliga tjänster
– Innovativ styrning/ledarskap och nya ledarskapsmetoder
– Ökad kostnadseffektivitet i myndigheter

Priset ger en unik möjlighet att presentera sig själv och sitt projekt och att nå en större publik.

Källa: Ekonomistyrningsverket

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *