Ny entreprenörskapsutredning | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny entreprenörskapsutredning

Regeringen ger den särskilda utredaren Pontus Braunerhjelm i uppdrag att se över innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Utredningen Utveckling av innovations- och entreprenörsklimatet ska se över förutsättningarna att starta och driva företag, samt utveckla innovationer. Till utredningen knyts också en referensgrupp med tretton entreprenörer. Utredningen ska löpande förmedla slutsatser till regeringen och ha kontakt med regeringens innovationsråd.


Pressmeddelande: Ny entreprenörskapsutredning

Näringsdepartementet, 3 mars 2015

MER regeringen.se

Comments are closed