Regeringen tillsätter utredare för att stärka statlig företagsfinansiering | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen tillsätter utredare för att stärka statlig företagsfinansiering

Regeringen ger utredaren Hans Rydstad i uppdrag att se över statens insatser för företagsfinansiering. Den nya utredningen ska genomföra en behovskartläggning av statliga marknadskompletterande finansieringsinsatser riktade till små och medelstora företag, och lämna förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och ändamålsenliga. Till utredningen knyts en referensgrupp bestående av de offentliga finansieringsaktörerna.

Pressmeddelande: Regeringen stärker statlig företagsfinansiering
Dir. 2015:21 Statliga finansieringsinsatser

Näringsdepartementet, 6 mars 2015

MER regeringen.se

Comments are closed