Höjda böteskrav mot Aleris och Capio | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Höjda böteskrav mot Aleris och Capio

Konkurrensverket höjer nu kraven på konkurrensskadeavgift/ böter i den pågående rättsliga processen mot företagen Aleris, Capio och Hjärtkärlgruppen. För Aleris handlar det om en höjning på cirka 35 procent, omkring 9,4 miljoner kronor.

Konkurrensverket lämnade 2013 in stämningsansökan mot företagen Aleris, Capio och Hjärtkärlgruppen till Stockholms tingsrätt. Det skedde eftersom det finns misstankar om ett otillåtet samarbete mellan företagen i samband med en upphandling som Stockholms Läns landsting gjorde av klinisk fysiologi.

Eftersom det otillåtna samarbetet fortsatte efter att Konkurrensverket lämnade in stämningsansökan, och då Konkurrensverket fått nya uppgifter, skärps nu kraven i den pågående rättsprocessen. Konkurrensverket begär nu att kraven på konkurrensskadeavgift för Aleris höjs från cirka 26,7 miljoner till cirka 36,2 miljoner kronor, och för Capio från cirka 1,2 miljoner till 1,6 miljoner kronor, samt för Hjärtkärlgruppen från cirka 1.7 miljoner till cirka 3 miljoner kronor.

Huvudförhandling i målet är planerad att hållas i oktober 2015 vid Stockholms tingsrätt.

Källa: Konkurrensverket

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *